<-BlogDescription->
پخش بار اقتصادی و بهینه ( مجموعه پروژه و مقالات )


پخش بار اقتصادی و بهینه (  مجموعه پروژه  و مقالات )


مجموعه پروژه و مقالات با موضوع
پخش بار اقتصادی و بهینه

موضوع: پخش بار در سیستمهای قدرت یک پروژه و 32 مقاله
فرمت: pdf یا doc به زبان فارسی تعداد کل صفحات: 480

این مجوعه شامل چهار صد و هشتاد صفحه پروژه و مقاله معتبر درباره پخش بار به زبان فارسی می باشدکه حدود سیصد صفحه با فرمت word و مابقی به صورت pdf می باشد

فرمت پروژه و بیشتر مطالب ورد می باشد


این مجموعه شامل موارد زیر است
یک پروژه با 100 صفحه-پنج فصل - فرمت پایان نامه ورد می باشد
32 مقاله معتبر -به زبان فارسی- درباره پخش بار اقتصادی و موضوعات مرتبط با آن

موضوعات و مباحث ارائه شده در مقالات
بهینه سازی پخش بار الکتریکی
انواع روشهای پخش بار اقتصادی
محاسبه تلفات سیستم در مطالعات پخش بار
پخش بار DC
مقایسه روشهای پخش بار AC-DC موجود، نواقص و مزایای هر کدام
مدلسازی بارهای غیر عادی در محاسبات پخش بار اقتصادی
دسته بندی بارهای شبکه در مطالعات پخش بار
محاسبه ضرائب تلفات در مطالعه پخش بار اقتصادی
روشهای تعیین فاکتورهای نمو تلفاتی مبتنی بر ادمیتانسهای سیستم
پخش بار بلادرنگ در سیستم‌های قدرت
کاربرد شبکه های عصبی در پخش بار الکتریکی
آموزش شبکه های عصبی در مطالعات پخش بار
بررسی شبکه های عصبی و انواع آن
شبیه سازی پخش بار با استفاده از شبکه‌های عصبی توسط نرم افزار متلب matlab
روشی نو در تخمین خروجی‌های حاصل از انجام پخش بار با شبکه های عصبی
پخش بارهارمونیکی
اصول روش تکرار هارمونیکی
مدل معادل برای تحلیل پخش بار هارمونیکی چند فاز
ساختار پخش بار هارمونیکی
روش هایبرید پخش بارهارمونیکی
پخش بار هارمونیکی چند فاز (MHLF )
تنظیم زاویه هدایت تایریستورها در پخش بار هارمونیکی
بررسی جبران کننده های استاتیک در مطالعات پخش بار
ملاحظات عملی برای تحلیل جبران کننده های استاتیکی در مطالعات پخش بار
تحلیل هارمونیکی سیستم های شامل جبران کننده های استاتیکی
شبیه سازی مشخصه های کنترلی جبران کننده استاتیکی در مطالعات پخش بار
تحلیل هارمونیکی جبران کننده های استاتیکی و سایر عناصر غیرخطی مطالعات پخش بار
تحلیل و مدلسازی بار شبکه برای مطالعات پخش بار
مدل سازی ماشینهای القایی در محاسبات پخش بار بهینه و اقتصادی
بررسی روابط در پخش بار بهینه
مدل‌سازی موتور القایی به صورت بار وابسته به ولتاژ در محاسبات پخش بار بهینه
روش تعیین ضرایب با استفاده از ماتریس ژاکوبین
معادلات خطی شده پخش بار به روش نیوتن- رافسون
الگوریتم بهینه‌سازی پخش بار
مطالعة یک شبکة نمونه در پخش بار
بررسی سیستم های تولید پراکنده بر پخش بار
پخش بار سه فاز نامتقارن
الگوریتم پخش بار سه فاز نامتقارن در شبکه‌های انتقال توزیع
الگوریتم تشکیل ماتریسهای BCBV و BIBC
مدل سازی تولیدات پراکنده در برنامه پخش بار
الگوریتم پخش بار سه فاز نامتقارن با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
اصلاح پخش بار در حضور تولیدات پراکنده
پخش بار احتمالی
تاریخچه پخش بار احتمالی
کاربرد پخش بار احتمالی در توسعه شبکه برق
توسعه تولید توان راکتیو با استفاده از پخش بار احتمالی
پخش بار احتمالی شبکه توزیع و انتقال
بررسی روش هرمن بتا و کاربرد آن پخش بار احتمالی
خروجی هرمن-بتا به صورت درصد افت ولتاژ برای چهار باس بار بصورت نمونه
رتبه بندی پیشامدهای احتمالی با روش پخش بار
پخش بار تداومی
ترسیم منحنی یا تعقیب مسیر و کاربرد آن در پخش بار
فرمول سازی معادلات پخش بار در روش پخش بار تداومی
شبیه سازی خروج یگانه خطوط با روش پخش بار تداومی
کاربرد روش هوش اجتماعی (PSO) در پخش بار بهینه
الگوریتمهایLPAC-PSO ، GPAC-PSO
کاربرد روش NCA در پخش بار
حل مسئله پخش بار با روشهای الگوریتم ژنتیک (GA) ، برنامه نویسی تکاملی (EA) ، شبکه های عصبی (ANN) ، کلونی مورچگان(ACO) و...
کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی
بهینه سازی پخش بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مساله ED
شبیه سازی پخش بار با روش الگوریتم ژنتیک
پخش بار اقتصادی در حالات مختلف با در نظر گرفتن تابع هزینه مرتبه دوم و سوم
پخش بار در نیروگاهها
پخش بار مستقیم
الگوریتم پخش بار مستقیم
شبیه محاسبه عناصر ماتریس حساسیت
تحلیل پخش بار شبکه های توزیع
ساختار درخت پخش بار
الگوریتم پخش بار حلقوی شبکه های انتقال و توزیع
الگوریتم پخش بار شعاعی شبکه توزیع
پخش بار متقارن
مدل پخش بار برای کنترل کننده های یکپارچه توان
پخش بار در حضور UPFC
بررسی جامع UPFC و اجزای آن در پخش بار
پخش بار اقتصادی با وجود کنترل کننده توان در خط انتقال
بررسی مدلهای پخش بار
مدل مجزا ، مدل تزریق توان ، مدل منبع ولتاژ
کاربرد منطق فازی در پخش بار
پخش بار بهینه چند هدفه
استفاده از نرم افزار DMS در پخش بار
پخش بار در نرم افزار DMS
جایگاه پخش بار در DMS
شبیه سازی پخش بار با نرم افزار DMS
استفاده از استاندارد CIM در پخش بار
شبیه سازی پخش بار در محیط نرم افزار متلب MATLAB
کاربرد بخش PSAT نرم افزار متلب در شبیه سازی پخش بار
شبیه سازی پخش بار در یک سیستم 400 کیلو ولت با نرم افزار متلب
تحلیل نتایج شبیه سازی پخش بار
صفحات مقالات بر مبنای فونت 14 محاسبه شده است

چکیده پروژه

هدف از طراحی و بهره برداری از یک سیستم قدرت،تامین بارهای مورد نیاز شبکه می باشد. مطالعه پخش بار به محاسبه کمیت های الکتریکی سیستم قدرت در حالت ماندگار به ازاء بارهای مشخص و معلوم می پردازد. این کمیت ها شامل ولتاژشین ها ، قدرت های اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها وقدرت های اکتیو و راکتیو جاری در خطوط انتقال می باشند .در حقیقت طراحی و توسعه آینده سیستم با توجه به رشد بار و لزوم اضافه کردن ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و خطوط جدید در سیستم بدون مطالعه پخش بار امکان پذیر نمی باشد.
محاسبه پخش بار یکی از اساسی ترین مسائل در صنعت برق است . در مسئله پخش بار پاسخ تکراری مجموعه بزرگی از معادلات خطی از قسمتهای وقت گیر شبیه سازی سیستم های قدرت میباشد. عیب اصلی همه روشهای پیشرفته مقدار بسیار زیاد محاسبات مورد نیاز می باشد . این امر به خاطرعملیات تجزیه ، ترکیب و محاسبات ماتر یس ژاکوبین می باشد اجرای درست این روشها در شبکه هایی با ابعاد وسیع نا کارا و منجر به حافظه و زمان محاسبات اضافی می شود. بنابراین نیاز ضروری به یک روش جدید وجود دارد تا بتواند نسبت به روشهای موجود سریعتر حل گردد.
در این پایان نامه ضمن بررسی کامل منطق فازی و پخش بار ، یک روش جدید بر اساس منطق فازی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی ارائه می شود .
کلمات کلیدی: پخش بار اقتصادی ، سیستم های فازی، پخش بار بهینه ، سیستم های قدرت، مجموعه فازی، کنترل فازی ،کنترلر پخش بار فازی
در این پایان نامه شبیه سازی پخش بار الکتریکی با نرم افزار متلب نیز انجام شده و نتایج حاصل ارائه شده است

شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت کنید

روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداکتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد - برای دریافت به این روش بعد از ثبت سفارش تماس بگیرید ( دریافت با این روش شامل بیست درصد تخفیف نیز خواهد بود )

روش دوم : پست سفارشی که حدود 10 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد

روش سوم : پست پیشتاز که حدود 5 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد

در صورتی که درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امکان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد
)
شماره مجوز 1257/124


قیمت: 36,000 تومان


روش خرید: برای خرید پخش بار اقتصادی و بهینه ( مجموعه پروژه و مقالات )، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید پخش بار اقتصادی و بهینه (  مجموعه پروژه  و مقالات )


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان

برچسب ها: پخش بار اقتصادی و بهینه ( مجموعه پروژه و مقالات )، پخش بار اقتصادی و بهینه ( مجموعه پروژه و مقالات ) مجموعه پروژه و مقالات با موضوع پخش بار اقتصادی و بهینه موضوع: پخش بار در سیستمهای قدرت یک پروژه و 32 مقاله فرمت: pdf یا doc به زبان فارسی تعداد کل صفحات: 480 این مجوعه شامل چهار صد و هشتاد صفحه پروژه و مقاله معتبر درباره پخش بار به زبان فارسی می باشدکه حدود سیصد صفحه با فرمت word و مابقی به صورت pdf می باشد فرمت پروژه و بیشتر مطالب ورد می باشد این مجموعه شامل موارد زیر است یک پروژه با 100 صفحه-پنج فصل - فرمت پایان نامه ورد می باشد 32 مقاله معتبر -به زبان فارسی- درباره پخش بار اقتصادی و موضوعات مرتبط با آن موضوعات و مباحث ارائه شده در مقالات بهینه سازی پخش بار الکتریکی انواع روشهای پخش بار اقتصادی محاسبه تلفات سیستم در مطالعات پخش بار پخش بار DC مقایسه روشهای پخش بار AC-DC موجود، نواقص و مزایای هر کدام مدلسازی بارهای غیر عادی در محاسبات پخش بار اقتصادی دسته بندی بارهای شبکه در مطالعات پخش بار محاسبه ضرائب تلفات در مطالعه پخش بار اقتصادی روشهای تعیین فاکتورهای نمو تلفاتی مبتنی بر ادمیتانسهای سیستم پخش بار بلادرنگ در سیستم‌های قدرت کاربرد شبکه های عصبی در پخش بار الکتریکی آموزش شبکه های عصبی در مطالعات پخش بار بررسی شبکه های عصبی و انواع آن شبیه سازی پخش بار با استفاده از شبکه‌های عصبی توسط نرم افزار متلب matlab روشی نو در تخمین خروجی‌های حاصل از انجام پخش بار با شبکه های عصبی پخش بارهارمونیکی اصول روش تکرار هارمونیکی مدل معادل برای تحلیل پخش بار هارمونیکی چند فاز ساختار پخش بار هارمونیکی روش هایبرید پخش بارهارمونیکی پخش بار هارمونیکی چند فاز (MHLF ) تنظیم زاویه هدایت تایریستورها در پخش بار هارمونیکی بررسی جبران کننده های استاتیک در مطالعات پخش بار ملاحظات عملی برای تحلیل جبران کننده های استاتیکی در مطالعات پخش بار تحلیل هارمونیکی سیستم های شامل جبران کننده های استاتیکی شبیه سازی مشخصه های کنترلی جبران کننده استاتیکی در مطالعات پخش بار تحلیل هارمونیکی جبران کننده های استاتیکی و سایر عناصر غیرخطی مطالعات پخش بار تحلیل و مدلسازی بار شبکه برای مطالعات پخش بار مدل سازی ماشینهای القایی در محاسبات پخش بار بهینه و اقتصادی بررسی روابط در پخش بار بهینه مدل‌سازی موتور القایی به صورت بار وابسته به ولتاژ در محاسبات پخش بار بهینه روش تعیین ضرایب با استفاده از ماتریس ژاکوبین معادلات خطی شده پخش بار به روش نیوتن- رافسون الگوریتم بهینه‌سازی پخش بار مطالعة یک شبکة نمونه در پخش بار بررسی سیستم های تولید پراکنده بر پخش بار پخش بار سه فاز نامتقارن الگوریتم پخش بار سه فاز نامتقارن در شبکه‌های انتقال توزیع الگوریتم تشکیل ماتریسهای BCBV و BIBC مدل سازی تولیدات پراکنده در برنامه پخش بار الگوریتم پخش بار سه فاز نامتقارن با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده اصلاح پخش بار در حضور تولیدات پراکنده پخش بار احتمالی تاریخچه پخش بار احتمالی کاربرد پخش بار احتمالی در توسعه شبکه برق توسعه تولید توان راکتیو با استفاده از پخش بار احتمالی پخش بار احتمالی شبکه توزیع و انتقال بررسی روش هرمن بتا و کاربرد آن پخش بار احتمالی خروجی هرمن-بتا به صورت درصد افت ولتاژ برای چهار باس بار بصورت نمونه رتبه بندی پیشامدهای احتمالی با روش پخش بار پخش بار تداومی ترسیم منحنی یا تعقیب مسیر و کاربرد آن در پخش بار فرمول سازی معادلات پخش بار در روش پخش بار تداومی شبیه سازی خروج یگانه خطوط با روش پخش بار تداومی کاربرد روش هوش اجتماعی (PSO) در پخش بار بهینه الگوریتمهایLPAC-PSO، GPAC-PSO کاربرد روش NCA در پخش بار حل مسئله پخش بار با روشهای الگوریتم ژنتیک (GA)، برنامه نویسی تکاملی (EA)، شبکه های عصبی (ANN)، کلونی مورچگان(ACO) و... کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی بهینه سازی پخش بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مساله ED شبیه سازی پخش بار با روش الگوریتم ژنتیک پخش بار اقتصادی در حالات مختلف با در نظر گرفتن تابع هزینه مرتبه دوم و سوم پخش بار در نیروگاهها پخش بار مستقیم الگوریتم پخش بار مستقیم شبیه محاسبه عناصر ماتریس حساسیت تحلیل پخش بار شبکه های توزیع ساختار درخت پخش بار الگوریتم پخش بار حلقوی شبکه های انتقال و توزیع الگوریتم پخش بار شعاعی شبکه توزیع پخش بار متقارن مدل پخش بار برای کنترل کننده های یکپارچه توان پخش بار در حضور UPFC بررسی جامع UPFC و اجزای آن در پخش بار پخش بار اقتصادی با وجود کنترل کننده توان در خط انتقال بررسی مدلهای پخش بار مدل مجزا،

نظرات: نظرات


اخرین مطالب

بیست تمپابزار فتوشاپتصاویر وکتوردانلود نرم افزار گرافیکآموزش فتوشاپکاغذ دیواریپوسته و قالبقالب بلاگفا قالب پرشین بلاگقالب میهن بلاگکد و اسکریپت

javahermarket

> موکن Tweeze

12,500 تومان

> دستگاه برقی بند انداز صورت و بدن

38,000 تومان

> کرم دئودورانت هفته کلیون

32,000 تومان

> کرم ضدچروک و لیفتینگ صورت پوست حساس کلیون

32,000 تومان

> ماسک طراوت بخش و احیا کننده کلیون

32,000 تومان

> محلول پمپی اینتیمو مخصوص بانوان کلیون

35,000 تومان

> محلول شستشو پمپی اینتیمو مخصوص بانوان کلیون

35,000 تومان

> کپسول چاقی فت فست Fat Fast

45,000 تومان

> گن لاغری مردان

48,000 تومان

> قرص ویگرکس استرونگ من

120,000 تومان

> نچرال ولت-افزایش قدبا معجزه هزاره سوم

185,000 تومان

> فر مو نانسی

34,000 تومان

> کرم ضد سلولیت (لاغری) کلیون

32,000 تومان

> كرم صورت روغن دانه انگور کلیون

32,000 تومان

> ژل سفید کننده و لایه بردار دندان

22,500 تومان

> قرص ویگرکس پلاس اصل_VigRXplus

120,000 تومان

> کرم 4منظوره کینگ سایز

33,000 تومان

> دستگاه الکترواسموک-ترك سیگار

50,000 تومان

> قرص سمنکس _ افزایش کیفیت اســپـرمـها

188,000 تومان

> قرص بلک کینگ کونگ(black king kong),

52,000 تومان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic